Terve karjäär

terve karjäär südametuksed

 

 

 

 

 

 

“Terve karjäär” teemanädal on Eesti Karjäärinõustajate Ühingu poolt algatatud iga-aastane sündmus, mil keskmesse tõstetakse karjäär tema terviklikkuses: tööelu, vaba-aja, pere, hariduse ja tervise kooskõla. Tegevus on suunatud nii praegu töötavatele, ettevõtjatele, juhtidele, tööturgu sisenevatele või kannapööret planeerivatele, aga ka pensioniplaane tegevatele inimestele üle Eesti. Esimene teemanädal toimus 24. – 28. märtsil 2014, teine 23. – 27. märtsil 2015.

Miks “Terve karjäär” teemanädal?

Karjäärinädala ja -päevade fookuses on TEADVUSTAMINE – karjääri mõiste selgitamine ja inimeste enesevastutuse suurendamine. Karjäärinõustajate Ühing koos partneritega soovib suurendada ühiskonna teadlikkust karjäärist kui pidevõppe võimalustele tuginevast elukestvast arengust ning pöörata tähelepanu karjääriplaneerimise vajalikkusele ja võimalikkusele. Soovime, et tekiks dialoog ühiskonnas ning et inimesed oleksid teadlikumad oma töiste ja erialaste otsuste tegemisel enda jaoks meelepäraste valikute hulgast. Soovime karjääripäeva sihtgrupi hulgas teadvustada, et karjääri planeerimine on koolipingist algav ja tööelus jätkuv rahuldustpakkuv eneseteostus. Koostöös töötajate, tööotsijate  ja tööandjatega saame luua selgema, läbipaistvama ja teadlikku karjääriplaneerimist toetava tööturu!

Kellele on “Terve karjäär” teemanädal suunatud?

Karjääri-teemalise nädala fookuses on töötavad inimesed, tööotsijad, tööandjad. Karjääriplaneerimine on järjepidev tegevus ja on oluline, et ka hetkel edukad ja töötavad inimesed oskaksid oma karjääri teadlikult juhtida, samuti oskaks tervikliku karjääriplaneerimisega arvestada tööandjad ja tööotsijad, noored ja eakad.

Lisainformatsioon, partnerluspakkumised:

Küllike Oja – “Terve karjäär″ peakorraldaja, karjäärinõustaja, KNÜ liige, kyllike.oja(at)gmail.com
Liisi Toom – “Terve karjäär″ peakorraldaja, persoonibrändi ja kommunikatsioonijuhtimise nõustaja, KNÜ liige, liisi(at)persoonibrand.ee

 


Leave a Reply