Töötavad inimesed soovivad juurdepääsu karjääriteenustele

  • 0

Töötavad inimesed soovivad juurdepääsu karjääriteenustele

Töötavad inimesed soovivad juurdepääsu karjääriteenustele

 

Üle 50% tööealistest inimestest vajavad täiendavat informatsiooni õpingute või töö planeerimisel. Eesti Karjäärinõustajate Ühingu poolt algatatud 24. – 28. märtsil toimuva teemanädala “Terve karjäär” raames on võimalus töötavatel täiskasvanutel omandada loengute (Peep Vain, Fred Jüssi, Tiina Jõgeda, jt), töötubade (isiklike ressursside kaardistamine, karjääriplaneerimine, mainekuvandi loomine) ning karjäärinõustamiste käigus oma tööelu kujundamiseks vajalikke oskusi. Sündmus on kõigile tasuta.

President Toomas Hendrik Ilves viitas oma tänavuses 24. veebruari kõnes: “Ainus viis Eesti püsimajäämist ilma massilise sisserändeta kindlustada on töötada kauem.” Karjääriteenuste kättesaadavus on aga raskendatud just töötavatele elanikele ja vanemas tööeas olevatele inimestele. SA Innove karjääriteenuste süsteemi uuringu kohaselt 54% eestimaalastest ehk ligikaudu 490 tuhat tööealist inimest vajaks täiendavat informatsiooni õpingute või tööga seonduvate valikute korral. Pooled neist, kellest enam on tööealised vanuses 27 – 35 eluaastat ja kõrgharidusega, peab sellise teenuse kättesaadavust pigem keeruliseks. Kui töötutele karjääriteenuste osutamisega tegeleb Eesti Töötukassa ning kooliõpilased saavad karjääriplaneerimise-alast tuge nii koolist kui ka noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustest nn „Rajaleidja“ keskustest, siis töötavatele täiskasvanutele on  suunatud vähe võimalusi,  kust nõu saada ning kuidas oma karjääri terviklikult planeerida.

“Tööea pikenemine tähendab ka suurenenud vajadust enese tööelu vormis hoidmiseks. Pidevat ametialaste oskuste ja teadmiste laiendamist, uute oskuste omandamist,” kirjeldab  karjäärinõustaja Küllike Oja, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige ja teemanädala projektijuht tänast olukorda, “erinevates linnades toimuvate karjääripäevadega soovime anda reaalseid teadmisi tööealistele inimestele, kuidas nad saavad teadlikult ja terviklikult oma tööd ja elu planeerida nii, et leida uusi võimalusi tööelus pikalt püsimiseks ja sellest ka rõõmu tundmiseks. Samuti anname infot, kust saavad täiskasvanud karjääriplaneerimisalast nõu.”

7. märtsil toimuval Tallinna karjääripäeval jagavad oma mõtteid elust ja selle planeerimisest Fred Jüssi, Peep Vain, Tiina Jõgeda, Kadri Seeder, Ülle Matt ja Kenn Konstabel. Avatud on karjääri kiirabi,  nõustatakse, kuidas oma CV-d värskena hoida. Päeva lõpus esineb karjääriplaneerimise mudelit tutvustava ettekandega Signe Reppo, karjäärinõustaja, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi täienduskoolituse programmijuht. “Mudel näitab piltlikult, mida töötavad inimesed saavad antud hetkel oma elus teha, et tagada rahuldustpakkuv, tasakaalustatud ning terve karjäär. Täiskasvanud võivad julgemalt pöörduda karjäärinõustajate või teiste karjäärispetsialistide poole, et leida endale sobivaim valik, mis on kooskõlas nii inimese enda soovide ja võimetega kui ka tööturu vajadustega,” ütleb Reppo.

24.-28. märtsil toimuvad Pärnus, Narvas, Tartus, Põlvas, Paides ja mujal tasuta töötoad, loengud ja karjäärinõustamised täiskasvanutele.

 

Korraldajast

MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing on asutatud 2002. aastal ning koondab tänaseks 77 karjäärivaldkonna spetsialisti üle Eesti. Ühingu tegevuse põhieesmärk on kaitsta oma liikmete ametialaseid huve, aidata kaasa nende erialaste teadmiste täiendamisele ja karjäärivaldkonna arendamisele Eestis. Eesti Karjäärinõustajate Ühingu veebilehelt leiab infot Eestis tegutsevate karjäärinõustajate, – infospetsialistide ja – konsultantide kohta.

 

Koostööpartnerid
“Terve karjäär” teemanädal toimub koostöös SAga Innove, SA Kutsekoda juures tegutseva Europassi Keskusega. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Töötukassa.


Leave a Reply