Küllike Oja: Millal otsida abi karjäärinõustajalt?

  • 0

Küllike Oja: Millal otsida abi karjäärinõustajalt?

Tags : 

Karjäärinõustaja Küllike Oja

Karjäärinõustaja Küllike Oja

Karjäärinõustaja juurest leiad abi, kui soovid saavutada tasakaalu elu erinevate rollide vahel ja seeläbi olla õnnelik ning rahulolev, soovitab karjäärinõustaja Küllike Oja.

Küllike Oja: “Karjääri planeerimine mõjutab inimese elu tervikuna, olles tihedalt seotud erinevate elurollide ja teiste mõjuritega. Kui jätad oma elu juhuse hooleks, muudad selle loteriiks.”

 

Miks on hea oma karjääri planeerida?

Küsides, mida inimesed tahavad, saame sageli vastuseks – olla õnnelik. Kuna on inimene õnnelik? Väga subjektiivne, kuid ühisnimetajaks on rahulolu. Rääkides karjäärist kui elukestvast arengust, siis plaani pidamine on mõttekas juba selle pärast, et saavutada tasakaal oma erinevate elurollide vahel ja seeläbi rahulolu. Et sa teeksid tööd, mis sind köidab ja katab, võimaldaks aega perele, sõpradele ja endale, tagaks su isikliku arengu, tervise ja turvalisuse. Zig Ziglar on öelnud: “Enamasti ei ole nii, et inimesed lihtsalt jalutavad ringi ja leiavad end äkitselt Mount Everesti tipust“. Mina võin praktikuna öelda, et enamasti lihtsalt ringi jalutades, mis mõnel eluetapil võib olla huvitav ja kasulikki, võid leida end äkitselt hoopis tupikteelt.

Millest peaks alustama karjääriplaneerimist? Mis on esimene samm?

Karjääriplaani kese oled sina ise oma olemuse, võimete ja soovidega. Kes sa oled, kust sa tuled, kuhu lähed on esimesed küsimused, millele vastus tuleb leida. Eirata ei või ka võimalusi ja hetke olukorda.

Mida Sa soovitad inimesele, kes ei tea, mida ta tahab?

Kui sa ei tea, mida tahad, mõtle sellele, mida sa ei taha. Seda teatakse pareminigi, mis ei meeldi. Samuti võib abi olla, kui üksipulgi läbi mõelda, millega täna oma elus rahul oled. Hakata end teadlikult jälgima, mis rõõmustab, mis teeb rahutuks. Rääkida endast, oma mõtetest, tunnetest väga lähedase või siis hoopis neutraalse inimesega. Näiteks karjäärinõustajaga.

Kas inimesed julgevad kasutada karjäärinõustaja abi?

Karjäärinõustaja poole võiks inimesed erinevail eluperioodidel palju rohkem pöörduda. See ei ole ainult noorte teema. Karjäärimuutused on normaalsed ja isegi vajalikud, sest töö ja võimalused muutuvad me ümber väga kiiresti. Mul on olnud palju kliente, kes on tunnistanud, et kui oleks varem karjäärinõustaja poole pöördunud, oleks täna hoopis teises olukorras. Tavaliselt ei tulda selle peale, et võiks abi küsida oma karjääri planeerimiseks. Või ei teata, kust karjäärinõustamisteenust saada.

Millal pöörduda karjäärinõustaja poole?

Karjäärinõustajad saavad aidata, kui su eluplaani nõrgimaks lüliks on töö, erialavalik või enesetundmine. Või oled jõudnud teelahkmele ja tunned kimbatust otsustamisel. Oodatud on kõik, keda on tabanud motivatsioonikriis – ei taha enam sama rada käia, soov leida uusi väljakutseid. Või tiirutad kandideerimiskarussellil, sel juhul karjäärinõustaja võib aidata nii dokumentide kui töövestluse ettevalmistamisel.

Kust leida hea ja usaldusväärne karjäärinõustaja?

Nagu ikka usaldatakse eelkõige neegritrummi ehk oma sõprade ja tuttavate soovitusi. Usaldusväärsust tõestab ka karjäärinõustaja kutsetunnistuse olemasolu, seda näeb karjäärinõustajate kodulehelt liikmete nimekirjast. Karjäärinõustajad pakuvad igal aastal märtsikuu lõpus “Terve karjäär” teemanädala raames üle Eesti toimuvatel karjääripäevadel karjäärikiirabi teenust. See on kõigile tasuta üritus, kus on hea võimalus saada kontakti oma piirkonna karjäärinõustajatega.

Kuidas Sa ise jõudsid karjäärinõustaja ametini? Milline on olnud Sinu teekond enne karjäärinõustajaks saamist?

Mina ise jõudsin tänase põneva tööni läbi karjääri kannapöörde. Lõpetasin Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning töötasin müügi- ja turundusalal neliteist aastat. Ühel hetkel tundsin, et töö andmete ja arvudega ei köida enam. Jõudsin järjest lähemale äratundmisele, et minu kutsumuseks on inimeste arengu toetamine, mitte nende tarbimisvajaduste rahuldamine. Läksin uuesti õppima, omandasin psühholoogilise nõustaja kutse, seejärel karjäärinõustaja oma. Täna olen avamas nõustamisteenuste erapraksist. Selleks kogusin julgust ja kogemusi peaaegu üheksa aastat, mil töötasin karjäärinõustajana tööturusüsteemis.

Mis on kõige meeldivam karjäärinõustaja töös?

Minu jaoks on kõige meeldivam olla iga nõustatavaga teekaaslased, see on üks põnev rännak. Ja see teekond on iga inimesega erinev, seega olen ma oma töös justkui ümbermaailmareisil.

Mis teeb karjäärinõustaja töö keeruliseks?

Keeruliseks läheb siis kui nõustajale ja nõustamisele pannakse liiga suuri ootusi, see nö „tee mind korda“ suhtumine. Samuti multiprobleemsus, millega puutusin palju kokku töötutega töötades.

On Sul eesmärk/unistus, kuhu Sa oled jõudnud ja kes Sa oled 10 aasta pärast?

Mul on elus üks ilma tähtajata eesmärk – areneda.

Artikkel ilmus esmakordselt sekretar.ee-s

Küllike Oja on karjäärinõustaja, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige ja “Terve karjäär” projekti algataja ning esindaja.
Kontakt: kyllike.oja@gmail.com