Kellelt küsida karjääri planeerimise kohta nõu?

  • 0

Kellelt küsida karjääri planeerimise kohta nõu?

Tags : 

Karjääripäeval sai fuajees küsida infot ja karjäärinõu

Karjääripäeval sai fuajees küsida infot ja karjäärinõu

“Terve karjäär” teemanädal aitab tõsta tähelepanu karjääriplaneerimise olulisusele. Selleks, et aga saaksid oma karjääriplaneerimisega edasi tegeleda, et jõuaksid rahuldustpakkuva eneseteostuseni, on meil hea meel soovitada järgmisi oranisatsioone, võimalusi ja veebilehti, kust saad mitmekülgset infot karjääriplaneerimise kohta, leiad võimaluse kokku leppida aeg nõustajaga, et juba konkreetselt oma küsimusega edasi tegeleda.

Karjääri ja tööelu kohta nõu andvate partnerite veebilehed:

Eesti Karjäärinõustajate Ühing | Rajaleidja | SA Kutsekoda/Europassi Keskus | ManpowerPersoonibrändi Agentuur | Eesti Töötukassa | “Terve karjäär” veebileht |

Uuri täpsemalt, kes pakub mida:

töötukassa logoEesti Töötukassasse saavad karjäärinõustamisele tulla töötavad täiskasvanud ja teised soovijad, kes ei ole töötukassas registreeritud töötutena ega koondamisteatega tööotsijatena. Meie karjäärinõustajad ootavad Teid! Teenus on kõigile tasuta.

Kui teil on küsimusi, mis puudutavad oma tööelu kujundamist ja sellega seonduvate otsuste tegemist, võtke julgelt ühendust meie karjäärinõustajatega! Kirjutage oma küsimus järgnevale veebivormile.

Kõigis Töötukassa maakondlikke osakondade juures tegutsevad karjääriinfotoad. Igal teisipäeval saab kella 14 – 16 karjäärinõu küsida ka Skype’i vahendusel, Skype aadress on karjaari.info. Kui olete huvitatud töötamisest välismaal, saate nõu ja abi Töötukassa EURES nõustajatelt. Töötukassa portaalis saate aga tutvuda Töötukassale vahendada usaldatud tööpakkumistega, iseteeninduse võimalusi kasutades saate mugavalt luua endale portaalis CV ning kandideerida huvipakkuvatele töökohtadele.

Lisainfo www.tootukassa.ee

 

valge_veebiga_842x346pxPersoonibrändi Agentuur on ainuke ettevõte Eestis, mis tegeleb inimeste mainekujundusega terviklikult, unikaalsuse avastamisest, nõustamisest, isiku mainekujundusplaani loomise ja elluviimiseni. Igaühel on unikaalsed oskuste, huvide ja kogemustekompleks, mida kasutades ja edukalt esitledes saad kujundada oma persoonibrändi. See võimaldab aga teha tööd valdkonnas, mis sind köidab, saada töö, mis on sulle loodud ning tagada, et sinu oskustele ja teadmistele on alati kliendid olemas. Kui soovid avastada, arendada ja näha oma oskustes unikaalset kombinatsiooni, soovid nõu, kuidas end selgelt tööandjale või kliendile esitleda, luua selge ja aus mainekuvand, siis sellega tegelebki Persoonibrändi Agentuur.

* Persoonibrändi kujundamine: enda unikaalsuse leidmine, oskuste väljatoomine, eneseesitlustekstide kirjutamine, LinkedIn/portfoolio CV koostamine ja tagasiside, eneseturundusplaan.
* Strateegiline kommunikatsioonijuhtimine, sisuturundus ettevõtjatele ja ekspertidele.
* Koolitused, nõustamine juhtidele ja meeskondadele, spetsialistidele.

Lisainfo ja praktiline blogi http://persoonibrand.ee, liitu persoonibrändi Facebookiga

 

 

Europass- rohkem kui CV!

DruckLihtne ja mugav CV koostamise keskkond 27 keeles on paljudele juba tuttav ja esimene valik, kui on vaja tööle kandideerimiseks koostada CV. Aga see  keskkond ei ole mõeldud ainult tööotsijatele. Europass motiveerib inimesi ennast analüüsima ning oma oskusi ja teadmisi väljendama. Sellepärast ongi ka töötaval ja karjääri planeerival inimesel kasulik tutvuda Europassi võimalustega.

Europassi ametlik tunnuslause on: „Viis dokumenti, mis võimaldavad sul selgesti kirjeldada oma oskusi ja kvalifikatsioone ning teha need Euroopas üheselt mõistetavaks“. Jah, Europassi peamine eesmärk on lihtsustada töötajate ja õppijate vaba liikumist  Euroopa Liidus. Samas Eurobaromeetri 2014. a uuring näitas, et väga paljud eurooplased ei ole väga hästi kursis sellega, milliseid teenuseid ja võimalusi EL pakub töötajate liikuvuse, õppimisvõimaluste, kvalifikatsioonide tunnustamise hõlbustamiseks.

Arusaadavalt ei lahenda üks, kaks või viis dokumenti kõiki takistusi, mis ühest riigist teise õppima või tööle minemisel tekkida võivad. Siiski võib julgelt öelda, et Europass on hea abivahend. Europassi lisandväärtus on eelkõige kvalifikatsioonide, oskuste ja õpiväljundite kirjeldamise  võimaldamine lihtsal ja arusaadav viisil. Olgu selleks kasvõi CV, mis on tõepoolest Europassi tuntuim dokument. Paljud on avastanud, et Europassi lihtne elektrooniline formaat on hea võimalus koostada korrektne CV, kui nad  kandideerivad tööle kas oma riigis või välismaal. Või hoopis luua ja pidevalt täiendada iseenda jaoks detailne CV, kus on kirjas kõik elu jooksul omandatud kogemused ja koolitused. Nii ei jää ükski oskus kahe silma vahele!

Uuri lisaks või võta ühendust: www.europassikeskus.eewww.facebook.com/europasseesti

 

ManpowerManpower on üks tunnustatumaid personaliettevõtteid maailmas. Meil on üle 65 aasta rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. Me hoolime inimestest ja sellest, mis rolli mängib töö nende elus. Alates 2004.aastast oleme Eestis aidanud inimestel leida nende elu-ja tööstiiliga sobiva ametikoha. Samuti oleme ainus rahvusvaheline, kes on esindatud kogu Baltikumis. Sa alles sisened tööturule, otsid uusi väljakutseid või planeerid karjäärimuutust – meie Manpoweris oskame aidata.

Unistuste töö leidmine on SINU võimuses.

Uuri lisa ja võta ühendust: www.manpower.ee

 

 

 

Innove_rajaleidja_logoKüsid, mis on Rajaleidja? Rajaleidja on toredate ja asjatundlike inimeste võrgustik, mis toetab Sind haridus- ja tööelus tekkivate küsimuste korral. Rajaleidjad on spetsialistid, kes aitavad Sul leida endale sobivaima suuna elus.

Rajaleidja võrgustik alustas Innove koosseisus tööd möödunud aasta 1. septembril. Võrgustiku põhiosa moodustavad Rajaleidja keskused, mis asuvad kõigis maakondades. Loodud keskused on teinud õppenõustamis- ja karjääriteenused kättesaadavaks kõigile kuni 26-aastastele inimestele, sõltumata sellest, kas nad elavad linnas või väikevallas. Rajaleidja keskuste loomine on riigi panus Eesti laste ja noorte toetamise süsteemi. Keskustes kohapeal pakutavad teenused on tasuta. Leia endale lähim ja tule astu külla!

Lisaks maakondlikele nõustamiskeskustele kuulub Rajaleidja võrgustikku ka valdkonna arenduskeskus, karjääri- ja õppenõustamisteenuste arendamise sõlmpunkt Eestis. Muu hulgas töötavad sealsed spetsialistid välja metoodilisi materjale, koolitavad spetsialiste, hoiavad silma peal pakutavate teenuste kvaliteedil ja teevad koostööd rahvusvaheliste partneritega.

Vaata lisa www.rajaleidja.ee

 

tervekarjaar_logoTeemanädal “Terve karjäär” veebilehelt leiad erinevaid artikleid täiskasvanu karjääriplaneerimise kohta, inspiratsiooni ja praktilisi nõuandeid. Samuti leiad erinevaid materjale, mis on video, slaidide või töölehtede vormis saadud meie teemanädala raames esinejatelt saadud.

Vaata slaide, videosid teemanädalast siit, loe postitusi Millal otsida abi karjäärinõustajalt? ja Karjääri saab planeerida.

Jälgi Facebooki uudisvoogu ja jää kindlasti siia uudisnimekirja, et saada esimesena teada meie järgmistest karjääripäevadest ja soovitustest rahuldustpakkuva eneseteostuse saavutamise kohta.

 

 

Eesti Karjäärinõustajate ÜhingMTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing (KNÜ) on karjäärinõustajaid, karjääriinfo spetsialiste, karjäärikoordinaatoreid ja karjääriteenuste arendamisest huvitatud inimesi ühendav organisatsioon, mis kaitseb oma liikmete ametialaseid huve, väärtustab karjäärispetsialisti elukutset, korraldab täiendõpet, töötab välja ja levitab karjäärispetsialistidele nende tööks vajalikke metoodilisi ja infomaterjale, osaleb Eesti karjääriteenuste arendamises ning on karjäärispetsialistidele kutset andev organ. KNÜ on ka “Terve karjäär” teemanädala peakorraldaja. Täna on ühingu liikmeid 100 ringis. Ühingu veebilehelt leiab infot Eestis tegutsevate karjäärinõustajate, – infospetsialistide ja – konsultantide kohta.

Lisainfo www.kny.ee